0
 

درباره ما

 


«جامعه برساخته از کنش کنشگران است، بکوشیم تا در جامعه روابط متقابل ایجاد کنیم، چه با آموزش، گفتگو، نوشتار، تصویر ....»


انتشارات کتاب پرگار در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به شرایط و وضعیت کتاب‌های ناچیز در زمینه عکاسی، تصمیم گرفتیم  تا این خلاء مهم جامعه عکاسی را پوشش دهیم. با شناخت نسبی و تجربه‌های به دست آمده متوجه فقدان منابع تازه و کتاب‌های آموزشی در این حوزه شدیم. تاکنون کتاب‌هایی در این زمینه به اندازه توان و بضاعت خود منتشر نموده‌ایم. از ابتدا سعی نموده‌ا‌یم تا در کیفیت چاپ، تولید محتوا، ویراستاری متن، قیمت‌گذاری‌ها و ارائه به گونه‌ای عمل کنیم تا نیاز مخاطبان بیشتری در سطح‌های گوناگون را پوشش دهیم. هنوز در نیمه راه هستیم و بسیاری از اهداف و پروژه‌ها فرصت ظهور پیدا نکرده اند امیدواریم که مجالی باشد تا به ادامه راه بپردازیم.